Chào mừng quý vị đến với Thư viện bài giảng Toán.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Tứ giác nội tiếp - Hình học 9

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thanh (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:14' 01-03-2011
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 380
Số lượt thích: 0 người
TỨ GIÁC NỘI TiẾP
Hình học lớp 9
Hình học lớp 9
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Cho B = ?. Cung chứa góc ? vẽ trên đoạn AC là cung nào ? Cung còn lại chứa góc bao nhiêu độ ?
Cung chứa góc ? vẽ trên đoạn AC
Cung chứa góc 1800 - ? hay 1800 - B vẽ trên đoạn AC
Kiểm tra kiến thức cũ
Hình học lớp 9
MỞ RỘNG
Cung chứa góc ? vẽ trên đoạn AC
Cung chứa góc 1800 - ? hay 1800 - B vẽ trên đoạn AC
Vậy nếu một điểm D nào đó thuộc cung AmC sẽ có số đo bao nhiêu độ?
180o - 
Hình học lớp 9
Nhận xét về vị trí các đỉnh của các tứ giác đối với đường tròn?
“Nhận xét vị trí các đỉnh”
Hình học lớp 9
Tứ giác ABCD có cả 4 đỉnh nằm trên đường tròn (O) thì ta nói . . . . . . . .
tứ giác ABCD nội tiếp (O)
Hình học lớp 9
1. ĐỊNH NGHĨA:
a. Định nghĩa:
(SGK trang 87)
7. Tứ giác nội tiếp
Một tứ giác có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là tứ giác nội tiếp)
Tứ giác ABCD
nội tiếp
Hình học lớp 9
1. ĐỊNH NGHĨA:
a. Định nghĩa:
SGK trang 87
b. Bài toán:
Trong hình bên dưới, tứ giác nào sau đây nội tiếp (O): AODE, MAED, ABCE ?
Hình học lớp 9
B
A
D
Tứ giác ABCE nội tiếp (O)
vì có 4 đỉnh đều thuộc đường tròn (O).
O
1. ĐỊNH NGHĨA:
Hình học lớp 9
Tứ giác nội tiếp thật thú vị
Các em hãy quan sát và nhận xét thử nghiệm sau đây
Hình học lớp 9
2. ĐỊNH LÝ:
Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng 1800.
a. Định lý:
Tứ giác ABCD nội tiếp
?
 + C = 1800 B + D = 1800
Hình học lớp 9
Chứng minh định lý:
2. Tính tổng hai góc: BAD và BCD .
1. Trong đường tròn (O), BAD là góc gì? BCD là góc gì?
Hình học lớp 9
BAD + BCD = 1800
Chứng minh :
Hình học lớp 9
2. ĐỊNH LÝ:
Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng 1800.
a. Định lý:
b. Áp dụng:
Cho D = 1000
? B = 1800 - D
? B = 800
= 1800 - 1000
1000
B + D = 1800 (tổng hai góc đối diện của tứ giác nội tiếp)
Hình học lớp 9
Bài 53/89 (SGK)
Biết ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau:
Góc
Trường hợp
1100
1000
750
1050
1200
?
1800 - ?
Hình học lớp 9
Tứ giác ABCD nội tiếp
?
 + C = 1800 B + D = 1800
Tứ giác ABCD nội tiếp
?
D?o lại:
Đặt vấn đề
Hình học lớp 9
Gợi ý:
Qua 3 đỉnh A, B, C của tứ giác ta vẽ đường tròn (O). Để tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp, cần chứng minh điều gì ?
O
m
B
A
D
C
Hình học lớp 9
Gợi ý:
Qua 3 đỉnh A, B, C của tứ giác ta vẽ đường tròn (O). Để tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp, cần chứng minh điều gì ?
O
m
Hình học lớp 9
Cung AmC là cung chứa góc 1800 - B dựng trên đoạn AC
O
m
B
A
C
Qua 3 điểm A, B, C vẽ (O).
Hình học lớp 9
Cung AmC là cung chứa góc 1800 - B dựng trên đoạn AC
Theo giả thiết B + D = 1800
? D = 1800 - B
Qua 3 điểm A, B, C vẽ (O).
Hình học lớp 9
O
m
Vậy D thuộc cung AmC.
Cung AmC là cung chứa góc 1800 - B dựng trên đoạn AC
Theo giả thiết B + D = 1800
? D = 1800 - B
Do đó tứ giác ABCD nội tiếp vì có 4 đỉnh nằm trên một đường tròn.
Qua 3 điểm A, B, C vẽ (O).
Hình học lớp 9
3. ĐỊNH LÝ D?O:
Định lý: N?u một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng 1800 thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.
Tứ giác ABCD nội tiếp
Hình học lớp 9
Cùng nhau thư giãn
Hình học lớp 9
Trong các loại tứ giác đã học, tứ giác nào nội tiếp
Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông là các tứ giác nội tiếp, vì có tổng hai góc đối bằng 1800.
A
C
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
P
Q
R
S
T
H
U
V
N
M
P
Q
Hình học lớp 9
Bài tập ? nhà:
Bài 55 trang 89 (SGK)
Bài toán
Cho ?ABC, vẽ các đường cao AH, BK, CF. Hãy tìm các tứ giác nội tiếp trong hình.
 
Gửi ý kiến